Nastanek in namen projekta ob Lovčevem 100. jubileju

Pobudo za obeležitev 100. rojstnega jubileja Vladimirja Lovca je podal skladatelj in klavirski pedagog Bojan Glavina. Že leta 2018 je opozoril muzikologinjo Heleno Filipčič Gardina na bližajoči se Lovčev okrogli rojstni jubilej v letu 2022. Tako kot Glavina je tudi ona v sebi začutila klic, da se pokloni vsestranskemu umetniku, ki je nadvse pomembno zaznamoval glasbeno izobraževanje in kulturno življenje na Primorskem, zlasti v Kopru. Pripravila je zasnovo ter prevzela koordinacijo projekta.

V Kopru so Vladimirja Lovca od nekdaj zelo spoštovali, cenili in ga nagradili z nagrado Kopra 15. maj ter nagrado za kulturne in umetniške stvaritve Obalne kulturne skupnosti; koprsko Društvo prijateljev glasbe ga je imenovalo za častnega člana; o Lovcu so pripravili številne oddaje na Radiu Koper. Največkrat pa je poklon Lovčevemu delu pripravila koprska glasbena šola, pogosto združeno s spominom na skladatelja in pedagoga Ivana Ščeka, Lovčevega kolega na glasbeni šoli. Že za skladateljevo 60-letnico je tedaj Center za glasbeno vzgojo Koper pripravil njemu posvečeno razstavo, pozneje pa številne spominske glasbene večere, današnji šolski orkester se imenuje po Vladimirju Lovcu, v soorganizaciji s poletno akademijo Glasbeni julij na obali je bilo dvakrat izvedeno tekmovanje, poimenovano po Vladimirju Lovcu in Ivanu Ščeku, nenazadnje pa je Glasbena šola Koper tudi izdala nekaj Lovčevih glasbenih del.

Tokratni hommage Vladimirju Lovcu ob njegovi 100. obletnici rojstva si prizadeva:
- razširiti v širši prostor védenje o Lovčevi skladateljski zapuščini, razsežnosti in pomenu njegovega skladateljskega, vzgojnoizobraževalnega dela, publicistične dejavnosti in umetniške podpore pri organizaciji koncertnega življenja,
- poskrbeti za širšo dostopnost Lovčeve glasbene zapuščine,
- oživiti njegova glasbena dela preko koncertov, novih zvočnih in notnih izdaj ter radijskih oddaj,
- strokovno javnost spodbuditi k preučevanju te vsestransko glasbeno dejavne in pomembne osebnosti.

Z namenom celovite osvetlitve Lovčevega delovanja je ambiciozno zastavljeni projekt dobil končno podobo v sodelovanju med muzikologi in glasbeniki Heleno Filipčič Gardina, Bojanom Glavino, Leo Hedžet, Branko Kljun, Nušo Gregorič, Tatjano Jercog, Martinom Sikurjem, Nejcem Sukljanom, Marijo Gombač, Vanjo Gregorič ter Iztokom Babnikom kot vodjo Glasbene šole Koper, enega ključnih partnerjev projekta poleg Zavoda lepih umetnosti, Društva prijateljev glasbe in Mestne občine Koper.

Praznovanje 100. jubileja rojstva Vladimirja Lovca je nastalo v krogu entuziastičnih glasbenih strokovnjakov in je zrastlo v razvejani projekt na način povezovanja s številnimi organizacijami (javnimi in zasebnimi zavodi, nevladnimi organizacijami, lokalno skupnostjo) in posamezniki, med katerimi gre posebna zahvala Lovčevi družini, številnim pričevalcem, ki so delili svoje spomine, in nenazadnje nastopajočim glasbenikom. Vsak deležnik tega srčnega projekta dragoceno prispeva k uresničitvi namere, da bi se Vladimir Lovec iz lupine zanj značilne skromne in nesebične drže razkril v spoštljivem duhu, kakršnem tudi po tridesetih letih izginotja še živi v srcih, spominih in nenazadnje sadovih svojega predanega dela.
VLlogo


Vprašajte več in se vključite v praznovanje:
info@he-art.si   /   +386 (0)41 449 083   /   Facebook



GŠ Koper      HeArt      DPG Koper      Mok

GLASBENA ŠOLA KOPER / VSE PRAVICE PRIDRŽANE / IZVEDBA: F.KING