Glasbena zapuščina

Zapuščino skladatelja Vladimirja Lovca hrani Glasbena zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (NUK). Obsega skladateljeve izvirne skladbe, njegove priredbe in dokumentarno gradivo. Ob priložnosti obeležitve Lovčevega 100. rojstnega jubileja je potekala katalogizacija njegovih muzikalij (razvidna v vzajemnem spletnem katalogu cobiss+) z digitalizacijo in objavo muzikalij v spletni Digitalni knjižnici Slovenije (dLib).
 
Natisnjenih je 29 izdaj glasbenih del Vladimirja Lovca. Večino Lovčevih kompozicij je založilo in izdalo Društvo slovenskih skladateljev (DSS), dve skupaj s Savezom kompozitora Jugoslavije. Štiri zbirke pa je založila in izdala Glasbena šola Koper oz. nekdaj Center za glasbeno vzgojo, med temi je obsežna izdaja zgodnjih klavirskih del Vladimirja Lovca, natisnjena v jubilejnem letu 2022.
 
Ob priložnosti 100. rojstnega jubileja skladatelja sta NUK in DSS v sodelovanju s Slovenskim glasbenoinformacijskim centrom (SIGIC) digitalizirala Lovčeva glasbena dela, ki so zdaj širše dostopna javnosti v digitalni zbirki del Vladimirja Lovca na portalu Digitalne knjižnice Slovenije.
 
Več Lovčevih skladb je posnetih na izdanih nosilcih zvoka, številna njegova dela pa so v arhivu RTV Slovenija. Ob skladateljevem 100. rojstnem jubileju sta Radio Koper in Radio Slovenija posnela nove studijske in koncertne posnetke, starejši in novi zvočni zapisi Lovčevih del pa bodo v letu 2022 zveneli tudi v seriji njemu posvečenih radijskih oddaj, do katerih lahko dostopate na tej povezavi.
 
VLlogo


Vprašajte več in se vključite v praznovanje:
info@he-art.si   /   +386 (0)41 449 083   /   FacebookGŠ Koper      HeArt      DPG Koper      Mok

GLASBENA ŠOLA KOPER / VSE PRAVICE PRIDRŽANE / IZVEDBA: F.KING